آموزش الکترونیکی

آموزش مطالب به صورت اینترنت

آشنایی با رشته های هنرستان کاردانش زندهیاد اکرمیان
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧  

به نام خدا

مقدمه

با توجه به استعداد ها وتفاوتهای فردی دانش آموزان وهمچنین گسترش علوم و تکنولوژی و  توسعه رشته ها وگرایشهای تحصیلی ، توجه به مشاوره و راهنمایی را به عنوان یک ضرورت  مطرح نموده است.

بر این اساس دانش آموزاندر سال دومتحصیلی باید با انتخاب دروس اصلی و تخصصی یکی از       رشته های تحصیلی شاخه کاردانش ، جهت تحصیلی و شغلی خود را مشخص کنند .

برنامه مدون راهنمایی تحصیلی وشغلی با هدف ارائه اطلاعات دقیق ومنظم و کمک به دانش آموزان در امر انتخاب رشته تحصیلی ضروری خواهد بود .

تنوع رشته ها و همچنین گوناگونی ودامنه وسیع مشاغل در جامعه امروز وارتباط تحصیلات با شغل ، ایجاب می کند دانش آموزان برای آینده تحصیلی   شغلی خود برنامه ریزی کنند .

در راستای تحقق چنین هدفی آشنایی شما با رشته های موجود در هنرستان کار دانش اکرمیان جهت تصمیم گیری وبرنامه ریزی منظم و دقیق از امکانات تحصیلی و مشاغل وتخصصهای مورد نیاز جامعه لازم است .

ضوابط ورود به شاخه کاردانش

1 - مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از دروس هنر و حرفه وفن در سه پایه دوره راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد .

2 - مجموع نمرات دروس مرتبط با شاخه در دوره راهنمایی وپایه اول متوسطه حداقل 60 باشد یا به عبارت دیگر معدل دروس مرتبط با شاخه از 10کمتر نباشد .

شرایط ادامه تحصیل دارندگان دیپلم کاردانش

کلیه هنرجویان شاخه کاردانش پس از پایان دوره سه ساله و اخذ دیپلم می توانند به طرق ذیل در سطح بالاتر ادامه تحصیل دهند .

1 -   بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی در آزمون سراسری دوره کاردانی پیوسته شرکت نموده وپس از احراز قبولی در یکی از آموزشکده های فنی وحرفه ای سراسر کشور ادامه تحصیل داده وموفق به اخذ مدرک کاردانی شوند .

                                                                           1

2 برای ادامه تحصیل پس از فارغ التحصیل شدن هنرجویان می توانند در آزمون ورودی     آموزشکده های وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی و یا در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نمایند.

3- هنرجویانی که موفق به اخذ مدرک دیپلم می شوند چنانچه بخواهند به دوره پیش دانشگاهی وارد شوند باید طبق ضوابط تغییر شاخه ( رشته ) با توجه به رشته انتخابی 2 الی 3عنوان درس را امتحان داده پس ازکسب قبولی می توانند دردوره پیش دانشگاهی ادامه تحصیل دهند . سپس ازطریق آزمون سراسری دانشگاهها ی دولتی وآزاداسلامی ادامه تحصیل داده وموفق به اخذ مدرک کارشناسی شوند .

4- کلیه فارغ التحصیلان دوره کاردانی پیوسته، میتوانند  بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی درآزمون سراسری دانشگاههای دولتی و آزاداسلامی شرکت نموده و پس از احرازقبولی ادامه تحصیل دهند .

 

آشنایی با رشته موجود در هنرستان کاردانش زنده یاد اکرمیان

هنرستان کاردانش زنده یاد اکرمیان در مهر ماه 1383 تاسیس شد .در حال حاضر دارای 210 هنرجودرهفت رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند . دانش آموزان بعد از طی سال اول عمومی     بر حسب استعداد ، رغبت وعملکرد تحصیلی می توانند در یکی ازرشته های تحصیلی              کاردانش را انتخاب کنند .

این هنرستان در ابتدا در رشته های برق صنعتی،برق ساختمان ، تعمیر ماشینهای الکتریکی ،تعمیرموتور و برق خودرو ، ساختمان سازی ، نقشه کشی ساختمان ، الکترونیک صنعتی وتعمیر عمومی کامپیوتر شروع به کار نمود. در سال تحصیلی 85-84 بر اساس پیگیریها وبا توجه به علاقه دانش آموزان در رشته عکاسی ثبت نام به عمل آمد . این در حالی بود که به دلیل عدم استقبال دانش آموزان ، رشته های ساختمان سازی و نقشه کشی ساختمان تشکیل نگردید .

امیدواریم دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت جایگاه کاردانش هرچه بهتر و بیشتر تبیین شود تا با استقبال دانش آموزان وخانواده های ایشان روبرو گردد .

 

 

                                                2

*شاخه تحصیلی کاردانش

هنرجویان دراین شاخه با گذراندن 22 واحد عمومی (در سال دوم و سوم) و 43 واحد مهارت وتکمیل مهارت از رشته هایی که در این هنرستان می باشد فارغ التحصیل می شوند .   

جدول دروس عمومی شاخه کاردانش

ردیف

عنوان درس

واحد

ساعات

هفتگی

نمره قبولی

ملاحظات

1

دینی و قران  2

3

3

10

 

2

زبان فارسی 2

2

2

10

 

3

ادبیات 2

2

2

10

 

4

زبان خارجه 2

2

2

10

 

5

جغرافیای عمومی واستان

3

3

10

 

6

تربیت بدنی

1

2

10

 

7

آمادگی دفاعی

2

2

10

 

8

عربی1/2

1

1

10

 

9

عربی 2/2

1

1

10

 

10

دینی و قران 3

3

3

10

 

11

تاریخ معاصر ایران

2

2

10

 

 

1 رشته برق ساختمان

هنرجویانی که وارد این رشته می شوند در سال دوم برق ساختمان درجه (2 ) و در سال سوم برق ساختمان درجه (1 )را مهارت می بینند . یعنی توانایی انجام سیم کشی ساختمان به صورت توکار وروکار ، نصب واتصال ترانسفور ماتور های تک فاز خانگی ، لحیم کاری سیمها ، آشنایی با بهداشت صنعتی وحفاظت در صنعت برق ، کابل کشی ، سیم کشی ساختمانهای اداری وکارخانجات و غیره   می باشد .

 

 

3

جدول عناوین برنامه های درسی رشته های مهارتی کاردانش

ردیف

عنوان درس

تعدادواحد

نمره قبولی

شرایط ورود به رشته

نظری

عملی

نظری

عملی

درس

حداقل نمره

1

مبانی وکاربرد رایانه

2

 

10

 

ریاضی

10

2

برق ساختمان درجه 2

11

10

10

14

3

برق ساختمان درجه 1

5/3

5/7

10

14

4

کارآفرینی

2

 

10

 

5

بهداشت وایمنی کار

2

 

10

 

6

قانون کار

1

 

10

 

7

کارورزی

 

3

 

12

8

درس اختیاری

 

1

10

 

2 رشته ما شین های الکتریکی

هنرجویانی که وارد این رشته می شوند در سال دوم و سوم انواع موتورها را مهارت می بینند . یعنی توانایی تعمیرماشین های الکتریکی، سیم پیچی ترانسفور ماتورها و اتصال مقاومتها ، سیم پیچی الکتروموتور  سه فاز  ، تک فاز ، کارهای مقدماتی الکتریکی ، سیم پیچی ترانس وغیره را بدست        می آورند .

جدول عناوین برنامه های درسی رشته های مهارتی کاردانش

ردیف

عنوان درس

تعدادواحد

نمره قبولی

شرایط ورود به رشته

نظری

عملی

نظری

عملی

درس

حداقل نمره

1

تعمیر ماشینهای الکتریکی

15

17

10

14

----

--

2

کارآفرینی

2

 

10

 

3

بهداشت وایمنی کار

2

 

10

 

4

قانون کار

1

 

10

 

5

کارورزی

 

4

 

12

6

درس اختیاری

2

 

10

 

                                                                                             

      4

 

3 رشته تعمیر اتومبیل سواری وبرق خودرو

هنرجویانی که وارد این رشته می شوند در سال دوم تعمیر اتومبیل های سواری درجه 2 و در سال سوم متوسطه مهارت برق خودرو را می بینند . یعنی ازعهده عیب یابی و تعمیر اتومبیل ، عملیات پیاده و سوار کردن قطعات اصلی اتومبیل ، شناخت انواع روغن موتور وتعویض آن ، ساختمان سرسیلندر و اصول کار سرسیلندر ، شناخت کار با باطری ، آشنایی با بالانس چرخ و فرمان ، اصول پیاده وسوار کردن دینام واستارت و غیره بر می آییند .

 

جدول عناوین برنامه های درسی رشته های مهارتی کاردانش

ردیف

عنوان درس

تعدادواحد

نمره قبولی

شرایط ورود به رشته

نظری

عملی

نظری

عملی

درس

حداقل نمره

1

تعمیر اتومبیل سواری درجه2

5/7

15

10

14

ریاضی

10

2

تعمیر برق خودرودرجه 2

5

10

10

14

3

کارآفرینی

2

 

10

 

4

بهداشت وایمنی کار

2

 

10

 

5

کارورزی

 

5/1

 

12

 

 4– برق صنعتی

هنرجوجویانی که وارداین رشته می شوند در سال دوم و سوم برق صنعتی درجه 2 را مهارت می بینند . یعنی توانایی جلوگیری از عوامل مضر در محیط کار ورعایت اصول حفاظت بهداشت ، کار با ابزار و وسایل اندازه گیری در سیستمهای میلی متری و اینچی ، محاسبه وانجام آزمایش اندازه گیری ،         سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات پایه، شناخت وبررسی عملکرد تجهیزات راه اندازی ماشین های الکتریکی جریان متناوب ، نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات راه اندازی با کلید های دستی وکنتاکتور ، نصب تجهیزات راه اندازی تابلوهای الکتریکی وغیره را بدست می آورند .

 

5

جدول عناوین برنامه های درسی رشته های مهارتی کاردانش

ردیف

عنوان درس

تعدادواحد

نمره قبولی

شرایط ورود به رشته

نظری

عملی

نظری

عملی

درس

حداقل نمره

1

مبانی وکاربرد رایانه

2

 

10

 

ریاضی

10

2

برق صنعتی درجه2

14

18

10

14

3

کارآفرینی

2

 

10

 

4

بهداشت وایمنی کار

2

 

10

 

5

قانون کار

1

 

10

 

6

کارورزی

 

4

 

12

5 الکترونیک صنعتی

هنرجویانی که وارد این رشته می شوند در سال دوم الکترونیک عمومی و در سال سوم الکترونیک صنعتی را مهارت می بینند . یعنی توانایی شناخت اصول و مبانی الکتریسیته ، شناخت قطعات الکتریکی و کار با آنها ، تجزیه وتحلیل وبستن مدارهای سری و موازی ، اندازه گیری و محاسبه جریان ولتاژ متناوب ، تجزیه وتحلیل وکار با مدارهای دی وی دی ، بررسی سیستمهای دیجیتال وکار برد آنها ، بررسی عملکرد و طراحی مدارات تریستوری ، توانایی محافظت ازوسایل ومدارهای الکترونیک صنعتی و غیره بر می آیند .

جدول عناوین برنامه های درسی رشته های مهارتی کاردانش

ردیف

عنوان درس

تعدادواحد

نمره قبولی

شرایط ورود به رشته

نظری

عملی

نظری

عملی

درس

حداقل نمره

1

مبانی وکاربرد رایانه

2

 

10

 

ریاضی

10

2

الکترونیک عمومی

6

5/5

10

14

3

الکترونیک صنعتی

8

5/5

10

14

4

کارآفرینی

2

 

10

 

5

بهداشت وایمنی کار

2

 

10

 

6

قانون کار

1

 

10

 

7

کارورزی

 

4

 

12

8

درس اختیاری

7

 

10

 

6 تعمیر عمومی کامپیوتر

هنرجویانی که وارد این رشته می شوند در سال دوم الکترونیک عمومی و رایانه کار درجه 2 و در سال سوم تعمیر عمومی کامپیوتر را مهارت می بینند . یعنی توانایی شناخت مفاهیم اولیه و اساسی کامپیوتر ، طبقه بندی نرم افزار و سیستم عامل و کاربرد آن ، انتقال اطلاعات و انواع شبکه ، توانایی کار با ویندوز و برنامه xp ،کار با برنامه های سودمند رایج ویندوز ، برقراری ارتباط با اینترنت ، تعمیر و نگهداری مادربرد ، صفحه کلید و موس ، توانایی ارتقاء نرم افزاری سیستم، درک مفاهیم و اصطلاحات و ترجمه متون تخصصی سخت افزار و غیره را بدست می آورند .

جدول عناوین برنامه های درسی رشته های مهارتی کاردانش

ردیف

عنوان درس

تعدادواحد

نمره قبولی

شرایط ورود به رشته

نظری

عملی

نظری

عملی

درس

حداقل نمره

1

الکترونیک عمومی

6

5/5

10

14

ریاضی

10

2

رایانه کار درجه 2

5/5

5/6

10

14

3

تعمیر عمومی کامپیوتر

5/6

9

10

 

4

کارورزی

 

5/3

 

12

5

درس اختیاری

 

5/.

 

10

 

7 عکاسی

هنرجویانی که وارد این رشته می شوند در سال دوم طراحی گرافیکی سیاه وسفید ، طراحی گرافیکی رنگی و عکاسی سیاه وسفید ، و در سال سوم عکاسی رنگی ، عکاسی آتلیه ای و روتوش فیلم وعکس مهارت می بینند . یعنی ازعهده رعایت اصول ایمنی وبهداشت در حین انجام کار ، ترسیم کادرهای مورد استفاده در هنرهای تجسمی و بکارگیری صحیح آنها ، رعایت تعادل وتوازن در اجراهای مختلف گرافیکی ، استفاده ازتکنیکهای ویژه عکسبرداری ، ظهور فیام سیاه وسفید و رنگی ، چاپ عکس مناسب ، ایجاد حرکت وریتم با بکارگیری رنگهای مختلف مطابق با مبانی هنرهای تجسمی در خلق آثار گرافیکی ، توانایی استفاده ازتجهیزات نور پردازی و نور سنجی در حین عکسبرداری رنگی ، ایجاد جلوه های ویژه در چاپ عکس ، رنگ کردن عکسهای سیاه وسفید و کپی سازی ازعکس و غیره بر می آیند .

7

جدول عناوین برنامه های درسی رشته های مهارتی کاردانش

ردیف

عنوان درس

تعدادواحد

نمره قبولی

شرایط ورود به رشته

نظری

عملی

نظری

عملی

درس

حداقل نمره

1

طراحی گرا فیکی سیاه وسفید

1

3

10

14

---

--

2

طراحی گرافیکی رنگی

1

2

10

14

3

عکاسی سیاه وسفید

4

11

10

14

4

عکاسی رنگی

2

6

10

14

5

عکاسی آتلیه ای

2

6

10

14

6

روتوش فیلم و عکس

2

3

10

14

 

شرایط قبولی در شاخه کاردانش

کسب نمره حداقل 10 در دروس عمومی و کسب نمره 50 ازبخش کتبی مهارت برای ورود به آزمون قسمت عملی به عنوان پیش شرط الزامی می باشد . به عبارت دیگر هنرجویی که نمره آزمون کتبی وی کمتر از 50 باشد مردود علمی شناخته می شود و حق شرکت در آزمون عملی را ندارد . و لازم است در آزمون کتبی نوبت بعد شرکت ، تا پس از کسب نصاب قبولی بتواند در آزمون عملی شرکت نماید .شرط قبولی در آزمون کتبی و عملی حداقل 14 می باشد که به شرح ذیل محاسبه می شود .

75 درصد*نمره عملی + 25 درصد * نمره کتبی  = شرایط قبولی

                                                                   5

دروس اختیاری :

مربوط به هر رشته مهارتی طبق جداولی که در مجموعه هفتم رشته های مهارتی شاخه کاردانش مشخص گردیده است انتخاب می گردد .

دروس تکمیل مهارت :

شامل قانون کار ، کار آفرینی ، ایمنی و بهداشت  ، کارورزی می باشد .

منابع :

1 - هفتمین مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه کاردانش

2 کلیات نظام جدید آموزش و پرورش

3 مجموعه اطلات مورد نیاز برای آموزش رشته های کاردانش

 

 

 

آشنایی با رشته های کاردانش

                          

 

 

 

تهیه کننده:

مشاوره هنرستان کاردانش زنده یاد اکرمیان

 

سال تحصیلی

86 - 85